Máy Khoan Động Lực – HR4030C – Makita

Khả Năng Concrete (w/ TCT Bit): 40 mm (1-9/16″) Concrete (w/ Core Bit): 118 mm (4-5/8″) Core Bit: 118 mm (4-5/8″) Masonry: 40 mm (1-9/16″)
Công Suất Đầu Vào 1,100W
Kích thước (L X W X H) 413 x 107 x 247 mm (16-1/4 x 4-1/4 x9-3/4″)
Lưc Đập 9.2 J
Trọng Lượng 6.9 kg (15.2 lbs.)
Cường độ âm thanh 102 dB(A)
Độ ồn áp suất 91 dB(A)
Độ Rung/Tốc Độ Rung 8.5 m/s²