Hiển thị tất cả 9 kết quả

Chiều cao làm việc: 10.15 m

Tải trọng nâng: 450 kg

Loại động cơ: Động cơ điện

Chiều cao làm việc: 11.98 m

Tải trọng nâng: 300 kg

Loại động cơ: Động cơ điện

Chiều cao làm việc: 13.85 m

Tải trọng nâng: 350 kg

Loại động cơ: Động cơ điện

Chiều cao làm việc: 18 m

Tải trọng nâng: 500 kg

Loại động cơ: Động cơ Diesel

Chiều cao làm việc: 7.77 m

Tải trọng nâng: 230 kg

Loại động cơ: Động cơ điện

Chiều cao làm việc: 9.92 m

Tải trọng nâng: 227 kg

Loại động cơ: Động cơ điện

Chiều cao làm việc: 9.92 m

Tải trọng nâng: 454 kg

Loại động cơ: Động cơ điện

Chiều cao làm việc: 11,75 m

Tải trọng nâng: 318 kg

Loại động cơ: Động cơ điện

Chiều cao làm việc: 7.79 m

Tải trọng nâng: 227 kg

Loại động cơ: Động cơ điện