Hiển thị 1–12 của 17 kết quả

Tải trọng: 1 tấn

Trọng lượng: 8 kg

Tải trọng: 2 tấn

Trọng lượng: 14 kg

Tải trọng: 3 tấn

Trọng lượng: 23 kg

Tải trọng: 3 tấn

Đường kính bệ đỡ: 150 mm

Trọng lượng: 17kg

Tải trọng: 5 tấn

Đường kính bệ đỡ: 160 mm

Trọng lượng máy: 16kg

Tải trọng: 10 tấn

Chiều cao nâng: 240mm – 470mm

Trọng lượng: 8 kg

Tải trọng: 10 tấn (chân) – 20 tấn (đầu)

Chiều cao nâng: 173mm (chân) – 470mm (đầu)

Trọng lượng: 36.4kg

Tải trọng: 5 tấn

Chiều cao nâng: 200mm – 390mm

Trọng lượng: 4.5 kg

Tải trọng: 5 tấn (chân) – 10 tấn (đầu)

Chiều cao nâng: 120mm

Trọng lượng: 19.1kg

Tải trọng (t): 1t

Công suất tiêu thụ: 1.8 kW

Tốc độ nâng (m/phút): 7.1

Tải trọng: 1t

Thử tải: 1.5t

Chiều cao nâng cơ bản: 8m

Tải trọng nâng: 2t

Thử tải: 3t

Chiều cao nâng: 8 m