Hiển thị tất cả 8 kết quả

Chiều cao nâng tối đa (mm): 3000

Tải trọng tối đa (kg): 2500

Loại động cơ: Động cơ điện

Tự động dịch chuyển càng

Chiều cao nâng tối đa (mm): 3000

Tải trọng nâng (kg): 2900

Loại ắc quy/điện áp-dung lượng: Lithium/80-404

Tự động dịch chuyển càng

Chiều cao nâng tối đa (mm): 3000

Tải trọng nâng (kg): 4820

Loại ắc quy/điện áp-dung lượng: Lithium/80-606

Tự động dịch chuyển càng

Chiều cao nâng tối đa: 6 m

Chiều cao giá càng khi chưa nâng: 2m55

Tải trọng nâng khuyến cáo: Khoảng cách tâm nâng 500mm tải trọng nâng là 1000kg

Khoảng cách tâm nâng 600mm->900mm tải trọng nâng là 900kg

Khoảng cách tâm nâng 1000mm  tải trọng nâng là 650kg

Loại ắc quy: Axit – chì

 

Chiều cao nâng tối đa: 3 m

Tải trọng nâng: 2.5 t

Loại động cơ: Động cơ Diesel\

Tự động dịch chuyển càng

Chiều cao nâng tối đa (mm): 3000

Tải trọng tối đa (kg): 2500

Loại động cơ: Động cơ Diesel

Tự động dịch chuyển càng

Chiều cao nâng tối đa: 3m

Tải trọng nâng: 5t

Loại động cơ: Động cơ Diesel

Tự động dịch chuyển càng

Chiều cao nâng tối đa : 3 m

Tải trọng tối đa (kg): 6500

Loại động cơ: Động cơ Diesel

Tự động dịch chuyển càng