Hiển thị tất cả 8 kết quả

Công suất đầu vào: 1,510W

Lực thổi mỗi phút: 1,45 lần

Lưc đập: EPTA-Procedure 05/2009: 21.7 J

Công suất đầu vào định mức: 1850 W

Tần suất búa hết công suất: 1890 nhịp đập/phút

Hiệu suất đục tối đa: 2500 cm³/phút

Công suất đầu vào định mức: 1250 W

Tần suất búa hết công suất: 3228 nhịp đập/phút

Hiệu suất đục tối đa: 1000 cm³/min

Công suất: 430W

Tốc độ đập: 0 – 33.000 lần/phút

Khả năng đầu cặp: 1.5 – 13 mm

Công suất: 720W

Tốc độ không tải: Cao 0 – 2,900 Thấp 0 – 1,200

Kích thước: 347 x 70 x 220mm

Đường kính khoan trong bê tông: 12-40mm (tối ưu 20-40mm)

Công suất đầu vào: 1800W

Tần suất búa hết công suất: 2760 nhịp/phút

Công suất đầu vào: 1,100W

Tốc độ không tải: 230 – 460 min-1

Lưc đập: 9.2 J

 

Công suất đầu vào định mức: 3200 W

Phạm vi đường kính: 35 – 500 mm

Mức áp suất âm thanh phát ra theo đặc tính A: 93 dB (A) 1