Hiển thị tất cả 8 kết quả

Công suất liên tục (60Hz): 125 kVA

Điện áp định mức: 220V/400V

Tiêu hao nhiên liệu: 20.1 L/h

Công suất liên tục (50Hz): 125kVA/100KW

Điện áp định mức: 230V/415V

Tiêu hao nhiên liệu: 30.25 L/h

Công suất liên tục (60Hz): 150 kVA

Điện áp định mức: 220/400V

Tiêu thụ nhiên liệu (60Hz): 25.0 L/h

Công Suất Dự Phòng (50Hz): 170 KVA

Điện áp định mức: 230V/400V

Tiêu hao nhiên liệu: 40 L/h

Công suất liên tục (60Hz): 45 kVA

Điện áp định mức: 220V/400V

Tiêu hao nhiên liệu: 8.6 L/h

Công suất liên tục (60Hz): 60 kVA

Điện áp định mức: 220V/400V

Tiêu hao nhiên liệu: 11.0 L/h

Công suất  liên tục (kVA): 50/60

Điện áp: 200/400 | 220/440

Dung tích thùng nhiên liệu (L): 135

Công suất đầu ra tối đa: 5.5 KVA

Điện áp định mức: 120/240 V

Tiêu hao nhiên liệu: ≤ 275 (3000rpm) g/kW.h