Hiển thị tất cả 5 kết quả

Chiều cao làm việc: 10.89 m

Tải trọng nâng: 227 kg

Loại động cơ: Động cơ điện

Chiều cao làm việc: 12 m

Tải trọng nâng: 230 kg

Loại động cơ: Động cơ điện

 

Chiều cao làm việc: 15.87 m

Tải trọng nâng: 227 kg

Loại động cơ: Động cơ Diesel và động cơ điện

Chiều cao làm việc: 17.2 m

Tải trọng nâng: 230 kg

Loại động cơ: Động cơ Diesel

Chiều cao làm việc: 20.6 m

Tải trọng nâng: 230 kg

Loại động cơ: Động cơ Diesel