Máy đục – HM1306 – Makita

Lực thổi mỗi phút 1,450
Công Suất Đầu Vào 1,510W
Kích thước (L X W X H) 652 x 121 x 231 mm (25-3/4 x 4-3/4 x 9-1/8″)
Lưc Đập EPTA-Procedure 05/2009: 21.7 J
Trọng Lượng 15.1 kg (33.3 lbs.)
Dây Dẫn Điện/Dây Pin 5.0 m (16.4 ft)