Đại hội Công đoàn Công ty TNHH MaxRent Việt Nam khoá I, nhiệm kỳ 2024- 2029

Ngày 12/01/2024.Công đoàn công ty TNHH MaxRent Việt Nam đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu khóa I,nhiệm kỳ 2024-2029.

Dự Đại hội có ông Yamane Koji,Tổng giám đốc công ty TNHH MaxRent Việt Nam.Bà Nguyễn Thị Liên, Chủ tịch BCH Công đoàn lâm thời. Ông Trần Quốc Toản, phó chủ tịch BCH lâm thời. Bà Phạm Thị Hồng Sâm,ủy viên BCH lâm thời đã chỉ đạo Đại hội.

Các đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn Công ty TNHH MaxRent Việt Nam khoá I, nhiệm kỳ 2024- 2029

Trong năm qua, Ban Chấp hành lâm thời Công đoàn Công ty TNHH MaxRent Việt Nam đã bám sát chỉ đạo của Công đoàn Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội, thực hiện tốt công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động (NLĐ). Nổi bật là: Công đoàn phối hợp với công ty tổ chức có hiệu quả Hội nghị người lao động, hội nghị đối thoại, tham gia xây dựng nội quy, quy chế hoạt động của Công ty, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách, các quy định Nhà nước đối với NLĐ, đặc biệt là việc thực hiện Luật Lao động sửa đổi năm 2023; Thương lượng với người sử dụng lao động ký kết thỏa ước lao động tập thể, với nhiều điều khoản có lợi hơn so với luật cho NLĐ về tiền lương, tiền thưởng, đảm bảo việc làm, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, hỗ trợ tiền ăn trưa…

Tại đại hội, các đại biểu tham dự đã tham gia thảo luận. Các ý kiến tham luận đều thống nhất với kết quả đánh giá đã nêu trong báo cáo và góp ý vào nhiệm vụ, giải pháp nhằm khắc phục tồn tại, thực hiện tốt mục tiêu đề ra trong nhiệm kỳ tới với một số chỉ tiêu  chủ yếu như: 100% đoàn viên, người lao động được tuyên truyền các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nội quy, quy chế, quy định của Công ty; 100% công nhân lao động trong công ty được kết nạp đoàn viên và tham gia vào tổ chức Công đoàn; Công đoàn tham gia tổ chức ký thương lượng, thỏa ước lao động tập thể có nhiều điều khoản có lợi cho người lao động và triển khai 100% các chương trình, phúc lợi cho đoàn viên do công đoàn cấp trên phát động. 

Quá trình bỏ phiếu bầu BCH Công đoàn khóa I đã diễn ra thành công tốt đẹp,Các đồng chí ưu tú, tín nhiệm đã được các đoàn viên lựa chọn để cùng hướng tới 1 nhiệm kỳ thành công,xuất sắc hơn nữa.

Buổi kiểm phiếu diễn ra công tâm,nghiêm minh,đúng quy định bở Ban Kiểm phiếu.

Sau quá trình kiểm phiếu,sàng lọc,BCH khóa mới đã gọi tên những thành viên ưu tú gồm:

Chủ tịch Công đoàn-Ông Trần Quốc Toản

Phó chủ tịch Công đoàn-Bà Nguyễn Thị Liên

Ủy viên -Bà Phạm Thị Hồng Sâm

Tân Chủ tịch Công đoàn nhiệm kỳ I- 2024-2029 ông Trần Quốc Toản phát biểu nhận nhiệm vụ 

Kết thúc Đại hội,toàn thể Đoàn viên đã hân hoan,vui mừng chào đón BCH Công đoàn khóa mới và cùng kỳ vọng những đột phá trong tương lai.

Trả lời