Wedge Grip- ISK-WG1585 – Ikura Seiki

Tải trọng/Lifting capacity 2,94kN (300kgf)
Chiều dài kẹp tối đa/
Max gripping length
300mm
Đường kính cáp áp dụng/
Applicable cable diameter
Φ15~85mm
Kích thước máy/Dimension W190xL400xH470~520mm
Trọng lượng/Weight 17.5 kg